Bijoux NHO - NHO Jewel Bijoux NHO - NHO Jewel
Bijoux NHO - NHO Jewel18k white gold ring with amethyst. 550 US$

Ref: BP012